خط تولید

شرکت صنعت پروفیل آرش همواره به کارگران جدید در خط تولید نیاز دارد. برای درخواست کار میتوانید مستقیم به کارخانه مراجعه کنید و یا با شماره های شرکت تماس بگیرید.

بخش اداری

در صورتیکه مهارت حسابداری و یا روابط اجتماعی مناسبی دارید ممکن است در بخش فروش و حسابداری به شما نیاز داشته باشیم. شما میتوانید با شماره های شرکت تماس گرفته و جویا شوید.

بخش برنامه نویسی

در صورتیکه در هر یک از گزینه های زیر مهارت مناسبی دارید میتوانید با شماره های شرکت تماس بگیرید.

  • برنامه نویس فرانت - آنگولار - حداقل 2 سال سابقه و رزومه مناسب
  • برنامه نویس بکند - نست جی اس - حداقل 2 سال سابقه و رزومه مناسب