قوطی های مستطیلی
قوطی های مستطیلی در سایزها و ضخامت های مختلف از 10x20 میلیمتر تا 100x80 میلیمتر تولید میشوند.
ضخامت های این قوطی ها از 1.2 میلیمتر تا 4 میلیمتر قابل تولید هستند.