ورق
ورق ها در اندازه ها و ابعاد مختلف و با ضخامت های مختلف تولید میشوند.