قوطی های مربعی
قوطی های مربعی در سایزها و ضخامت های مختلف از 15x15 میلیمتر تا 100x100 میلیمتر تولید میشوند.
ضخامت های این قوطی ها از 1.2 میلیمتر تا 4 میلیمتر قابل تولید هستند.